Ưu điểm nổi bật của phần mềm quản lý khách sạn
Nhập, xuất dữ liệu nhanh, chính xác
Hệ thống cho phép nhập, xuất dữ liệu nhanh, chính xác, tiện dụng
Quản trị thông minh, tiện lợi
Giao diện phần mềm trực quan kết hợp các chức năng quản lý phòng tiện lợi
Bảo mật cao
Sử dụng công nghệ mới, tiên tiến mang lại sự bảo mật tuyệt đối
Khả năng phân quyền linh hoạt
Phân quyền cho từng thành viên tham gia vào phần mềm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
 
Bạn quên mật khẩu? Khôi phục ngay